จันทนา วิเวกหัสกัณฑ์ http://chantana.siam2web.com/การทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง การรายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Office Word 2003) โดย นางจันทนา วิเวกหัสกัณฑ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระจังงาม

1. นายฟุ้ง  เหล่าชัย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
2. นางประณิตา  อุทาน  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
3. นายสมหมาย  จันทร์เกษ ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
4. น ายนิธิพัฒน์  มาลัยมาตย์  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
5. นางสุพรรณา  มีมุข ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3


 


นายฟุ้ง  เหล่าชัย
ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1


นางประณิตา อุทาน
ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1


นายสมหมาย  จันทร์เกษ
ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดอ่างทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2


นายนิธิพัฒน์  มาลัยมาตย์
ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2


นางสุพรรณา  มีมุข
ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 
     

 (Root) 20091030_6123.jpg

เด็กชายยศพล  อ่อนอรุณ
(Yotsapon  Onarun)

(Root) 20091030_6393.jpg 

เด็กชายอภิสิทธิ์  จูแจ่ม
(Apisit  Chucham)
 (Root) 20091030_6315.jpg
เด็กชายสุชิน   งิ้วงาม
(Suchin  Ngiw-Ngam)

 (Root) 20091030_6329.jpg
เด็กชายบรรชา รอดเกษม
(Bancha  Rotkasam)

 (Root) 20091030_6436.jpg

เด็กชายสุภากรณ์  ชาญถิ่นดง  (Suphakon  Chanthindong)

 (Root) 20091030_7415.jpg

เด็กชายไชยา  อิ่มจิตร
(Chaiya  Imchit)

  (Root) 20091030_6204.jpg
เด็กชายสิทธิพร  สาวิแสง 
(Sittipron  Sawisang)

(Root) 20091030_6424.jpg

เด็กชายเฉลิมรัตน์  สุวรรณไพรัตน์ (Charamrat Suwanphairat)

  (Root) 20091030_6359.jpg
เด็กชายชัยพร  แสงมา
(Chaiyapron  Sangma)

(Root) 20091030_6300.jpg

เด็กหญิงสิริมา  ผันเนตร 
(Sirima  Phannet)

(Root) 20091030_6374.jpg

เด็กหญิงฐิติพร  วงษาเรือง (Thitipron  Wongsareang)

(Root) 20091030_6275.jpg

เด็กหญิงวิมลรัตน์  เกลี้ยงสอาด  (Wimotrat  Kleangsaat) 

(Root) 20091030_6345.jpg

เด็กหญิงกนกวรรณ  เชยจันทร์  (Kanokwan  Cheychan) 

 (Root) 20091030_6232.jpg

เด็กหญิงนุชจรี   จูแจ่ม
  (Nutcharee  chuchem)

(Root) 20091030_6245.jpg
เด็กหญิงสุภาพร  คำแดง  (Suphapron  Khomdeng)
(Root) 20091030_6218.jpg

เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขคะนอง  (Nichaphat  Sukkhanong)

  (Root) 20091030_6408.jpg

เด็กหญิงธิภาวรรณ   อันชูฤทธิ์ (Thiphawan  Anchurit)

(Root) 20091030_6260.jpg
เด็กหญิงอรญา   หยัดน้ำ
(Oraya  Yatnom)
 
(Root) 20091030_6161.jpg
เด็กหญิงรุ่งนภา ฟักประดิษฐ์ศร (Rungnapha  Fakpraditson)

 

 (Root) 20091030_6288.jpg

เด็กหญิงอัจฉรา  พิมพ์งาม
(Atchara  Pimngam)

 (Root) 20091030_7429.jpg
เด็กหญิงมารินทร์  จำนงค์ 
(Marin  Chomnong)

 

 

 

 

 

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 8,320 Today: 2 PageView/Month: 21

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...